Justeringar av RUT-avdraget

Sänkt tak för rutavdrag from januari 2016

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden. Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år.

Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder.

Köpare som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, kan dra av max 25 000 kronor i rutavdrag per år. Den som däremot har fyllt 65 år kan dra av upp till 50 000 kronor i rutarbete per år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden. För mer information: http://www.skatteverket.se